kosmatka drsnovýtrusá – Scutellinia trechispora (Berk. & Broome) Lambotte Pyronemataceae NP Podyjí, bahnitý břeh sezónního potůčku, 22. 7. 2020; foto ex situ

Celkem hojná kosmatka rostoucí na vlhkých až mokrých stanovištích, nejčastěji, podobně jako ostatní kosmatky s kulatými výtrusy, na holé bahnité půdě na březích potoků a potůčků, ale také na okrajích lesních cest nebo v podmáčených jehličnatých i listnatých lesích či na zahradách. Nejedlá.