kornatka dubová – Peniophora quercina (Pers.) Cooke Peniophoraceae NP Podyjí, tlející větev dubu, 28. 1. 2018

Velmi hojný saprotrof rostoucí na odumřelých větvích listnáčů, nejčastěji dubů, výjimečně i buků. Plodnice lze najít ve všech obdobích roku, v areálu výskytu dubu je běžná. Nejedlá.