kačenka česká – Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt. Morchellaceae NP Podyjí, pod třešní, trnkou, ostružinou, 6. 4. 2015

Nehojný jarní saprotrof rostoucí roztroušeně, v teplejších oblastech na neutrálních až zásaditých půdách, s oblibou v křovinách pod růžovitými dřevinami, třešní, trnkou, ale i pod jasany a osikami. Za příznivých podmínek tvoří velké skupiny. Jedlá a chutná.

Syn.: Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud.