kornice borová – Cenangium ferruginosum Fr. Helotiaceae NP Podyjí, spadlá větvička borovice ve smíšeném porostu, 29. 3. 2019

Nenápadná vřeckovýtrusá houba tvořící drobné plodnice na čerstvě odumřelých větvích a větvičkách borovic, spadlých i dosud připojených, případně i na kmenech. Jde o saprotrofa a příležitostného parazita, jehož patogenita vzrůstá vlivem dalších nepříznivých činitelů, v našich podmínkách především oslabením porostů borovice lesní (Pinus sylvestris) dlouhotrvajícím suchem, kdy může houba působit škody až kalamitního rozsahu. Nejedlá.