kulosporka – Ramsbottomia asperior (Nyl.) Benkert & T. Schumach. Pyronemataceae Šumava, Železná Ruda, Pamferova huť, na mokré půdě u lesního potůčku pod smrkem a vrbou, 25. 7. 2022

Vzácný nebo možná jen přehlížený drobnější askomycet, terestrický saprotrof rostoucí na vlhké až mokré půdě, typicky kolem menších vodních toků ve vyšších a vysokých polohách. Fruktifikuje obvykle ve skupinách. Původně jsme náš sběr určili jako Ramsbottomia crechqueraultii, ale ta má mít oproti R. asperior pravidelně kulovité spory. Mnozí mykologové je však považují za synonyma a není s jistotou prokázáno, že se jedná o rozdílné druhy. Nejedlá.