jehnědka olšová – Ciboria amentacea (Balb.) Fuckel Sclerotiniaceae NP Podyjí, podmáčená olšina, 11. 3. 2018

Drobný časně jarní druh vyrůstá v bezmrazém období od ledna do dubna na opadaných, částečně zetlelých samčích jehnědách olší, topolů, vrb i lísek. Vyskytuje se hojně od od nížin až po horský stupeň, pro svou drobnost a časné období růstu je přehlížená. Nejedlá.