hřib žlutomasý – Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara Boletaceae NP Podyjí, smíšený les, 25. 7. 2016

Patrně nejhojnější zástupce u nás rostoucích hřibovitých hub. Roste od nížin až po vyšší polohy, od pozdního jara do podzimu pod listnáči i jehličnany v lesích, v parcích, na synantropních i ruderalizovaných stanovištích, na nejrůznějších typech půd, jednotlivě nebo ve skupinách. Jedlý.