helmovka zelenobřitá – Mycena viridimarginata P. Karst. Mycenaceae NP Podyjí, na pařezu borovice ve smíšeném lese, 30. 6. 2018

Dosti hojná saprotrofní houba rostoucí na zetlelém dřevě jehličnanů, výjiměčně i listnáčů. Plodnice se objevují jednotlivě, ve skupinách i trsech od jara do podzimu. Nejedlá.