helmovka žlutonohá (medonohá) – Mycena renati Quél. Mycenaceae NP Podyjí, tlející kmen listnáče v potoku, 1. 5. 2018

Roztroušeně se vyskytující helmovka vyrůstá v trsech a shlucích na tlejících kmenech listnáčů, zejména buků, vzácně i na jehličnanech. Roste od konce jara do podzimu. Pro plodnice je charakteristický narůžovělý klobouk, medově zbarvený třeň a zápach po kyselině dusičné. Nejedlá.