hovník zelený – Ascobolus viridis Curr. Ascobolaceae NP Podyjí, vlhká půda s opadem, smíšený les na vápnitém podloží, 8. 6. 2019

Roztroušeně se vyskytující drobný pozemní saprotrof (další zástupci rodu jsou většinou koprofilní) vyrůstající na vlhké, především hlinité půdě na bazickém podloží. Plodnice se objevují v létě a na podzim, nalezneme je v lesích i v nelesních biotopech. Nejedlý.