hřib topolový – Xerocomus silwoodensis A.E. Hills, U. Eberhardt & A.F.S. Taylor Boletaceae NP Podyjí, smíšený náletový porost s břízou, osikou, borovicí, habrem a dubem, 22. 9. 2018

Druh byl ve světě popsán teprve v roce 2007 a z území ČR byly jeho nálezy publikovány až v roce 2014. Vzhledem k tomu a také díky možným záměnám za příbuzné druhy, např. hřib plstnatý (Xerocomus subtomentosus), hřib osmahlý (X. ferrugineus), hřib zlatokořenný (X. chrysonemus) či některé hřiby rodu Xerocomellus, je jeho rozšíření prozatím nedostatečně zmapováno. Je nacházen pod osikami, fruktifikuje od července do října. Pravděpodobně jedlý, avšak neměl by být sbírán. Je navržen na zařazení do příštího vydání Červeného seznamu makromycetů ČR v kategorii DD (druh, o němž jsou nedostatečné údaje).

Zdroj:

JANDA V., KŘÍŽ M. & GRACA M. (2014) : First records of Xerocomus silwoodensis (Boletaceae) in the Czech Republic. – Czech Mycology 66 (2): 135–146.