helmovka tenkonohá – Mycena speirea (Fr.) Gillet Mycenaceae NP Podyjí, tlející větve listnáčů v korytě potoka, 1. 5. 2018

Drobnější helmovka rostoucí většinou ve skupinách na dřevních zbytcích, větvích i tenkých větvičkách listnáčů, popřípadě i na mechatých kmenech. Preferuje celoročně vlhká stanoviště, např. okolí vodních toků a ploch, plodnice tvoří od jara do podzimu. Nejedlá.