hvězdovka tuhová – Geastrum coronatum Pers. Geastraceae NP Podyjí, pod javory a hlohem ve vrstvě humusu na nivních usazeninách s bazickým podkladem, 5. 9. 2021

Hvězdovka rostoucí dosti vzácně na bohatších půdách v humusu pod listnáči, často na synantropních nebo ruderálních stanovištích, na okrajích lesů, v křovinách, v parcích a zahradách. Většinou vytváří početné skupiny plodnic. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh). Nejedlá.