hnědák Schweinitzův – Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. Fomitopsidaceae NP Podyjí, kořeny jehličnanu ve smíšeném lese, 9. 5. 2018

Velmi hojný saproparazit, který vyrůstá pod smrky, borovicemi nebo modříny, zdánlivě ze země, ve skutečnosti však na jejich kořenech, někdy také na bázi živých či odumírajících kmenů nebo také na jejich pařezech. Velmi vzácně napadá i listnáče. Jednoleté plodnice se tvoří v létě a na podzim. Nejedlý.