hadovka smrdutá – Phallus impudicus L. Phallaceae NP Podyjí, smíšený les, 31. 7. 2016

Běžný druh rostoucí od května do listopadu v opadu listnatých i jehličnatých lesů. V mládí se uvádí jako jedlá.