helmovka smrková – Mycena silvae-nigrae Maas Geest. Mycenaceae okolí Staňkovského rybníka, Třeboňsko, na zetlelém pařezu borovice, 6. 5. 2022

Druh rostoucí zejména v druhé polovině jarního období na dřevě jehličnanů v pokročilejších stadiích rozkladu, často na pařezech, ale také na sotva patrných silně rozložených zbytcích smrkového dřeva v mechových či rašeliníkových porostech. Upřednostňuje střední a vyšší polohy a vlhká stanoviště. Jedna z helmovek význačná nepříjemným nitrózním pachem, od podobných zástupců rodu se liší mikroskopicky. Nejedlá.