helmovka šiškomilná – Mycena strobilicola J. Favre & Kühner Mycenaceae NP Podyjí, smíšený les, tlející smrková šiška, 11. 3. 2017

Roste počátkem jara, obvykle v únoru až dubnu, na starých smrkových šiškách alespoň částečně zanořených pod povrchem půdy či jehličí. Častější je ve vyšších nadmořských výškách. Pach výrazný po kyselině dusičné. Nejedlá.