hrotnatečka sladkovonná – Mycoacia nothofagi (G. Cunn.) Ryvarden Meruliaceae NP Podyjí, v teplém listnatém lese na tlejícím kmenu břízy, 26. 5. 2019; žluté útvary nahoře jsou "plodnicemi" hlenky jménem válečkovka keříčkovitá, varieta síťovitá (Ceratiomyxa porioides)

Vcelku nápadná, avšak zřídkavá houba tvořící nejprve menší okrouhlé útvary, které postupně srůstají do větších ploch až o několika decimetrech čtverečních. Častější je v přirozených porostech, jinde se vyskytuje jen roztroušeně, osidluje dřevo listnáčů, většinou buku, v pokročilejších stádiích rozkladu. Vyznačuje se silnou, někdy až nepříjemně ostrou chemicky sladkou vůní. Nejedlá.