helmovka šafránová – Mycena crocata (Schrad.) P. Kumm. Mycenaceae NP Podyjí, opad ve smíšeném listnatém lese pod bukem a habrem, 14. 9. 2019

Roztroušeně se vyskytující lignikolní nebo terestrický saprotrof druh rostoucí v létě a na podzim především v humózních bučinách a v aluviích potoků. Při poranění roní šafránově oranžové mléko. Nejedlá.