hlívička stopkatá – Hohenbuehelia auriscalpium (Maire) Singer Pleurotaceae NP Podyjí, tlející kmen listnáče (buku?) v aluviu potoka, 7. 7. 2019

Poměrně vzácná drobnější hlíva, která roste v létě a na podzim ve skupinách na zetlelém dřevě buku, ale i lípy a jiných listnáčů, především v pralesovitých, zachovalých a přírodě blízkých lesích. Podobným druhem je např. hlívička Wilhelmova (Hohenbuehelia wilhelmii) s menšími výtrusy. Exempláře rostoucí na jehličnanech byly původně pokládány za samostatný druh hlívičku jedlovou (Hohenbuehelia abietina), avšak ukázalo se, že je s h. stopkatou totožná. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Nejedlá.