hvězdovka smrková – Geastrum quadrifidum Pers. Geastraceae NP Podyjí, v opadu v mladé smrčině na vápnité půdě, 22. 2. 2020; loňské plodnice

Místy docela hojně rostoucí drobnější hvězdovka, častá v mladších kulturních smrčinách, ale i ve smíšených lesích. Preferuje bazické půdy a vyrůstá většinou ve skupinách. Spodní část plodnice zůstává přichycena v substrátu a spolu s ním a prorůstajícím myceliem tvoří miskovité “hnízdo”, nad nímž se klenou vztyčené cípy s teřichem, stejně jako je tomu u vzácné hvězdovky klenbové (Geastrum fornicatum). A stejně jako u jiných zástupců rodu vytrvávají její plodnice na stanovišti do příští sezóny. Nejedlá.