hřib (hřibník) siný – Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél. Gyroporaceae NP Podyjí, pod habry v listnatém lese na vápnité půdě, 7. 7. 2019

Vyrůstá dosti vzácně v létě a na podzim, nejčastěji nalézán na písčitých půdách a spíše kyselejším podloží, kde tvoří mykorhizu s borovicemi a buky, zřídka i s jinými listnáči. Jedlý, ale málo chutný.