hřib Quéletův – Suillellus queletii (Schulzer) Vizzini, Simonini & Gelardi Boletaceae Bojanovice, Znojemsko, pod dubem a lískou, 2. 10. 2018

Vzácně se vyskytující teplomilný hřib vyrůstá od června do října v listnatých lesích, ale i na hrázích rybníků nebo v parcích, především pod duby, ale někdy i pod buky, habry, lipami a lískami, snáší vápnité i mírně kyselé půdy. Vyrůstá i v sušších obdobích. Uveden v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Jedlý, ale nesbírá se.