hřib "polosíťkovaný" – Suillellus mendax (Simonini & Vizzini) Vizzini, Simonini & Gelardi Boletaceae NP Podyjí, dubohabřina na vápenci, 25. 6. 2016

Teprve v roce 2014 popsaný druh, dříve neodlišovaný od hřibu koloděje, od něhož se liší zejména subtilnějšími plodnicemi a přítomností síťky a současně i drobných zrnek (jako u hřibu kováře) na třeni. České jméno je zatím provizorní. Mykorhizní symbiont dubů, snad i jiných listnáčů. V České republice byl dosud nalezen v Českém krasu, v Polabí, v jižních Čechách a v Podyjí, vždy na zásaditém podloží.