holubinka parková – Russula exalbicans (Pers.) Melzer & Zvára Russulaceae NP Podyjí, pod borovicí, břízou a vrbou na vápnitém podkladu, 11. 8. 2018

Poměrně hojně rostoucí holubinka, nachází se spíše na výslunných stanovištích podél cest, na okrajích listnatých lesů a v parcích, zejména pod břízami a osikami. Preferuje zásaditější půdy. Fruktifikuje v letních měsících, význačná okrovým výtrusným prachem. Jedlá, ale nepříliš chutná.