hlívečník připjatý – Resupinatus applicatus (Batsch) Gray Tricholomataceae NP Podyjí, stojící mrtvý kmínek listnáče ve smíšeném lese na vápnitém podloží, 28. 7. 2018

Velmi hojný druh rostoucí na mrtvém či odumírajícím dřevě listnáčů, zřídka i jehličnanů. Drobné plodničky vyrůstají typicky ve skupinách, v příhodných podmínkách po celý rok, častěji ve vlhčích a chladnějších obdobích. Nejedlý.