helmovka pařezová – Mycena tintinnabulum (Paulet) Quél. Mycenaceae NP Podyjí, padlý kmen listnáče, 7. 1. 2018

Roztroušeně se vyskytující druh chladné části roku s růstem v bohatých trsech na mrtvém dřevě listnáčů, nejčastěji na pařezech a kmenech olší, buků nebo dubů, na vlhčích lokalitách, v údolích potoků apod. Nejedlá.