hřib plavý – Hemileccinum impolitum (Fr.) Šutara Boletaceae Znojmo, příměstský listnatý les, 22. 6. 2016

Teplomilný mykorhizní symbiont dubů, vzácněji jiných listnáčů, roste roztroušeně od léta do podzimu převážně na zásaditých půdách, v lesích, ale i na člověkem vytvořených stanovištích v parcích, na hrázích rybníků či ruderalizovaných biotopech v pozdějších fázích sukcese. Dužnina zejména na bázi třeně nepříjemně zapáchá po jodoformu. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (téměř ohrožený druh). Nejedlý.