hřib přívěskatý – Butyriboletus appendiculatus (Schaeffer) D. Arora & J. L. Frank Boletaceae Bojanovice, Znojemsko, smíšený listnatý les pod dubem, lípou a habrem, 25. 9. 2019

Vzácnější druh rostoucí v teplých a světlých lesích, hájích nebo na hrázích rybníků pod listnáči, zejména duby a habry, v posledních letech jsou plodnice nalézány také ve vyšších polohách pod jedlemi, vždy však na vápnité půdě. Zaměnitelný za hřib horský (Butyriboletus subappendiculatus), který roste pouze ve vyšších polohách a jeho dužnina na řezu nemodrá a v dolní části třeně růžoví, a za hřib plavý, který nemá na třeni síťku, nýbrž drobná zrnka. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (téměř ohrožený druh). Jedlý, ale nesbírá se.