hřib pružný – Aureoboletus gentilis (Quél.) Pouzar Boletaceae NP Podyjí, dubohabřina na sprašové půdě, 16. 9. 2018

Vzácně se vyskytující drobnější hřib roste v teplých oblastech v listnatých lesích hlavně pod duby, někdy i pod buky či habry, především však v nižších polohách a na bazických půdách. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh). Jedlý, ale nesbírá se.