helmovka narůžovělá – Mycena rosea Gramberg Mycenaceae NP Podyjí, dubohabřina na sprašové půdě, 29. 9. 2017

Běžný saprotrofní druh rostoucí na podzim v opadu listnatých, smíšených, méně i v jehličnatých lesů. Dává přednost neutrálním až bazickým půdám. Jedovatá.