hřib moravský – Xerocomus moravicus (Vacek) Herink Boletaceae NPR Luční, Táborsko, hráz rybníka pod duby, 2. 10. 2022

Velmi vzácný mykorhizní symbiont listnáčů, zejm. dubů, rostoucí na vápnitých půdách v teplejších oblastech, na našem území nacházen na jižní Moravě a v jižních Čechách. Druh je uveden v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh) a ve vyhlášce č.395/1992 Sb. (kriticky ohrožený druh). Jedlý, ale jeho sběr je zakázán.

Syn.: Boletus moravicus Vacek, Aureoboletus moravicus (Vacek) Klofac