hlíva máčková – Pleurotus eryngii (DC.) Quél. Pleurotaceae NP Podyjí, v xerotermním trávníku na cestě, 6. 10. 2019; u plodnic nepozorován zjevný kontakt s typickým hostitelem

Výrazně teplomilný, původně mediteránní druh, lokality v ČR tvoří severní hranici jeho rozšíření. Vyskytuje se velmi vzácně v otevřených xerotermních polostepních společenstvech a na suchých loukách, kde parazituje na kořenech či stoncích máčky ladní (Eryngium campestre), bolševníku (Heracleum sp.) a jiných miříkovitých rostlin. Upřednostňuje jílovité a písčité půdy. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh). Jedlá, ale nesbírá se. Uměle pěstovaná, někdy také pod označením "hlíva královská".