helmovka malovaná – Mycena pseudopicta (J.E. Lange) Kühner Mycenaceae NP Podyjí, na podzemních částech tlejících travin v sušším trávníku, 17. 11. 2019

Vzácnější podzimní helmovka rostoucí na odumřelých zbytcích trav a jiné vegetace. Vyrůstá ve skupinách na písčitých, snad i vápnitých půdách na loukách, pastvinách nebo stepních stanovištích, při lesních lemech, ale i v parcích a zahradách. Nejedlá