houžovec medvědí – Lentinellus ursinus (Fr.) Kühner Auriscalpiaceae NP Podyjí, tlející větev listnáče ve smíšeném listnatém lese, 1. 9. 2019

Roste roztroušeně až vzácně na mrtvém dřevě listnáčů, zejména buků a habrů, ale i topolů, javorů nebo vrb. Obývá teplejší oblasti, často vyhledává stanoviště na prudkých stráních a na svazích kaňonovitých údolí. Fruktifikuje ve skupinách, většinou i v trsech, plodnice nalézáme od léta do počátku zimy. Uveden v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Nejedlý.