helmovka koromilná – Mycena pseudocorticola Kühner Mycenaceae NP Podyjí, borka mrtvého mechatého kmenu lípy, 30. 7. 2017

Roste jednotlivě i ve skupinách na mechem porostlé borce kmenů a silnějších větví živých i mrtvých dubů, lip, olší, habrů, vrb a jiných listnáčů, fruktifikuje po celý rok, častěji snad v pozdních podzimních měsících. Pro velmi drobné plodnice může být přehlížena. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Nejedlá.