helmovka krvonohá – Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm. Mycenaceae NP Podyjí, silně zetlelý kmen listnáče ve smíšeném lese, 6. 7. 2018

Hojná helmovka rostoucí jednotlivě, častěji však trsnatě na tlejícím dřevě listnáčů, většinou na kmenech a pařezech buků, javorů, habrů nebo olší. Po poranění roní hnědočervenou tekutinu, od podobné helmovky krvavé (Mycena sanguinolenta) se liší mimo jiné absencí červené barvy na ostří lupenů. Nejedlá.