hvězdovka klenbová – Geastrum fornicatum (Huds.) Hook. Geastraceae Znojmo, intravilán, v humusu v křovinatém porostu pod šeříky na okraji staré zahrady, 29. 10. 2019

Vzácná hvězdovka, která, podobně jako příbuzná hvězdovka smrková (Geastrum quadrifidum) vytváří ve spodní části plodnice miskovité “hnízdo” z mycelia prorostlého substrátem. Vyrůstá jednotlivě nebo v nevelkých skupinách v zahradách, parcích, na hřbitovech, v křovinách, na okrajích listnatých lesů i na ruderalizovaných biotopech, vždy v silnější vrstvě humusu. Hojnější je v teplých oblastech. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (téměř ohrožený druh). Nejedlá.