hřib kovář – Neoboletus luridiformis Rostk. Boletaceae Bojanovice, Znojemsko, dubohabřina, 8. 8. 2014

Hojný druh rostoucí v symbioze s listnáči i jehličnany, hlavně s duby a smrky v lesích i mimo les, v parcích, na hrázích rybníků, zejména na kyselých a neutrálních půdách. Roste od poloviny května do listopadu od nížin po horské stupně, hojnější je ve vyšších polohách. Po dostatečné tepelné úpravě jedlý.