hnojník ježatovýtrusý – Coprinopsis echinospora (Buller) Redhead, Vilgalys & Moncalvo Psathyrellaceae NP Podyjí, tlející kmen listnáče v potoční nivě, 23. 5. 2021

Vzácný hnojník vyrůstající v létě a na podzim na odumřelém dřevě listnáčů, na pařezech a odkorněných kmenech, větvích i tenkých větvičkách nebo i dřevních zbytcích. Snadno poznatelný podle typických výtrusů mitrovitého tvaru s nápadným klíčním pórem a zejména s výraznou bradavčitou ornamentikou. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR (pod basionymem Coprinus echinosporus Buller) v kategorii DD (druh, o němž jsou nedostatečné údaje). Nejedlý.