hrachovec hvězdovitý – Sphaerobolus stellatus Tode Sphaerobolaceae NP Podyjí, tlející větev listnáče v dubohabřině na vápenci, 16. 9. 2018

Roztroušeně se vyskytující saprotrof roste jednotlivě i ve shlucích v létě a na podzim na tlejících vlhkých zbytcích dřeva, rostlin i na zvířecím trusu, v nejrůznějších biotopech. Plodnice bývají pro svoji drobnost přehlíženy. Nejedlý.