hlíva hnízdovitá – Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer Tricholomataceae NP Podyjí, tlející kmen listnáče, 17. 3. 2015

Roztroušeně se vyskytující druh, hojnější na chladnějších stanovištích. Roste na tlejícím dřevě jehličnanů i listnáčů, převážně buku, olše, břízy a dalších. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (téměř ohrožený druh). Nejedlá.