hlíva hnízdovitá – Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer Tricholomataceae NP Podyjí, tlející kmen listnáče, 3. 1. 2014

Roztroušeně se vyskytující druh, hojnější na chladnějších stanovištích. Roste na tlejícím dřevě jehličnanů i listnáčů, převážně buku, olše, břízy a dalších. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (téměř ohrožený druh), v posledních letech se však docela šíří. Nejedlá.