hřib hnědý – Imleria badia (Fr.) Vizzini Boletaceae NP Podyjí, dubohabřina na spraši, 16. 5. 2018

Velmi hojný mykorhizní symbiont smrků a borovic, vzácněji listnatých stromů, roste od června do listopadu na kyselých půdách, s oblibou na místech s vyšší vrstvou opadu a kolem hromad větví. Jedlý.