hlíva fialová – Panus conchatus (Bull.) Fr. Panaceae NP Podyjí, remízek náletových dřevin s dominující břízou a osikou, plodnice nalezeny oddělené od substrátu, 24. 10. 2020

Roztroušeně se vyskytující lupenitá chorošovitá houba rostoucí v trsech či vzácněji jednotlivě na mrtvém dřevě listnáčů, zejména pak na pařezech buků, bříz, dubů nebo topolů, vzácně i jehličnanů. Plodnice vyrůstají hojněji v letních a podzimních měsících, za příznivých klimatických podmínek je však lze nalézt po celý rok. Nejedlá.