hřib Fechtnerův – Butyriboletus fechtneri (Velenovský) D. Arora & J. L. Frank Boletaceae NP Podyjí, pod habry na vápenci, 20. 9. 2018

Velmi vzácný teplomilný hřib rostoucí na zásaditých hlinitých půdách (s oblibou na vápencích) od léta do podzimu pod listnáči, zejména habry, duby, lipami a buky. Vyznačuje se stříbřitě bělavým až šedohnědým kloboukem a žlutým třeněm s charakteristickou karmínově červenou zónou ve spodní části, která však může i chybět. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh) a ve vyhlášce č. 395/92 Sb. jako kriticky ohrožený druh. Jedlý, ale nesmí se sbírat.