hřib (klouzek) dutonohý – Suillus cavipes (Klotzsch) A.H. Sm. & Thiers Suillaceae NP Podyjí, zarůstající ruderalizované stanoviště pod modřínem, borovicí a břízou, 7. 10. 2017

Mykorhizní symbiont modřínu, vyrůstá na chudších hlinitopísčitých půdách, nevyhýbá se ani biotopům pozměněným člověkem. V nížinách zřídkavý, ve vyšších nadmořských výškách dosti hojný. Vyrůstá ve skupinách. Jedlý.