hřib dubový – Boletus reticulatus Schaeff. Boletaceae Hluboké Mašůvky, Znojemsko, dubohabřina, 4. 6. 2016

Hojně se vyskytující mykorhizní symbiont dubů a buků, vzácněji jiných listnáčů, výjimečně jehličnanů. Roste od května do října ve světlých listnatých lesích a na jejich okrajích. Klobouk matný, někdy až jemně plstnatý, často bíle ojíněný. Třeň pokrývá alespoň ze 2/3 síťka složená z drobných, ale výrazných ok, podkladovou barvou třeně bývá již od mládí hnědá. Typický druh jihomoravských teplomilných doubrav a dubohabřin, vlivem častých a dlouhých období sucha roste ojediněle, v některých letech (2017) takřka vůbec. Jedlý, houbaři velmi oblíbený druh trpí více než ostatní hřiby nadměrnou červivostí dužniny.