hlíva čepičkatá – Pleurotus calyptratus (Lindblad ex Fr.) Sacc. Pleurotaceae NP Podyjí, padlý kmen osiky v náletovém porostu, 4. 8. 2018

Vzácná saprotrofní houba vyrůstající takřka výlučně na dřevě topolů, na stojících i ležících mrtvých kmenech. Plodnice se objevují zejména ve druhé polovině jara, zřídka se s nimi lze setkat i později až do začátku podzimu. Od příbuzné a mnohem známější hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus) se liší menšími plodnicemi, které vyrůstají jednotlivě nebo v malých trsech, radiálně žíhanou pokožkou klobouku a zejména závojem, který v mládí zakrývá lupeny. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Jedlá, ale nesbírá se.