hlinák červenající – Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst. Phanerochaetaceae NP Podyjí, tlející kmen listnáče v kyselé doubravě, 19. 9. 2018

Jednoletý choroš rostoucí na mrtvých nebo oslabených a odumírajících větvích listnáčů, zejména dubů, buků, jeřábů, lísek, bříz nebo jasanů, vzácně i jehličnanů. Vyskytuje se hojně, plodnice tvoří od jara do podzimu, často i během mírné zimy. Jedovatý.