hvězdovka Berkeleyova – Geastrum berkeleyi Massee Geastraceae NP Podyjí, opad pod hlohem, trnkou a šípkem, 2. 4. 2017, loňská plodnice

Roste velmi vzácně v teplejších oblastech, v křovinách či hájích, ve světlých dubohabrových a bukových lesích, na okrajích lesa či v parcích, vždy ve vyšší vrstvě humusu, někdy i na silně rozložených dřevních zbytcích. Uvedena v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh). Nejedlá.